หมวดหมู่บทเรียน

category
  ลำดับ หัวข้อ วีดีโอ
  หมวดหลัก
  หมวดพิเศษ
  1 Dynamic Component ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนไดนามิกคอมโพแนน ดูวีดีโอ
  2 Dynamic Component ตอนที่ 2 คุณสมบัติของตัวแปร ดูวีดีโอ
  3 Dynamic Component ตอนที่ 3 สร้างช่องรับข้อมูลจากผู้ใช้งานเข้าคอมโพแนน ดูวีดีโอ
  4 Dynamic Component ตอนที่ 4 สร้างความสัมพันธ์และ IF ฟังก์ชั่นตรวจสอบเงื่อนไข ดูวีดีโอ
  5 Dynamic Component ตอนที่ 5 MID ฟังก์ชั่นตัดเอาข้อความ ดูวีดีโอ
  6 Dynamic Component ตอนที่ 6 EXACT ฟังก์ชั่นเช็คข้อความว่าเหมือนกัน ดูวีดีโอ
  7 Dynamic Component ตอนที่ 7 FIND ฟังฏ์ชั่นค้นหาตำแหน่งของข้อความ ดูวีดีโอ
  8 Dynamic Component ตอนที่ 8 LEN ฟังก์ชั้นนับจำนวนตัวอักษร ดูวีดีโอ
  9 Dynamic Component ตอนที่ 9 TRIM ฟังก์ชั่นตัดช่องว่างหน้าและหลังข้อความออก ดูวีดีโอ
  10 Dynamic Component ตอนที่ 10 CONCATENATE ฟังก์ชั่นรวมขอ้มูลข้อความหลายๆตัวเป็นข้อมูลข้อความเดียว ดูวีดีโอ
  11 Dynamic Component ตอนที่ 11 DOLLAR ฟังก์ชั่นแปลงข้อมูลตัวเลขเป็นจำนวนเงิน ดูวีดีโอ
  12 Dynamic Component ตอนที่ 12 LEFT ฟังก์ชั่นตัดเอาข้อความจากหน้าไปหลัง ดูวีดีโอ
  13 สร้างเหล็กฉากเลือกขนาดได้ SketchUP Dynamic Components ดูวีดีโอ
  14 สร้างเหล็กแบบเลือกขนาดได้ SketchUP Dynamic Components ดูวีดีโอ
  15 สร้างเหล็กเส้นเลือกขนาดได้ SketchUP Dynamic Components ดูวีดีโอ
  16 สร้างเหล็กกล่องเลือกขนาดได้ SketchUP Dynamic Components ดูวีดีโอ
  17 วิธีใช้ไฟล์ Excel ที่แจก สร้างสูตรราคา Dynamic Components SketchUP ดูวีดีโอ
  22 สร้าง ท่อ เลือกขนาดได้ Dynamic Components ดูวีดีโอ
  20 สร้าง ต่อตรง เลือกขนาดได้ Dynamic Components ดูวีดีโอ
  21 สร้าง งอ 90 เลือกขนาดได้ Dynamic Components ดูวีดีโอ
  18 สร้าง สามทาง เลือกขนาดได้ Dynamic Components ดูวีดีโอ
  19 สร้าง ข้องอ 45 เลือกขนาดได้ Dynamic Components ดูวีดีโอ
  23 ใส่ราคาแบบเงื่อนไข IFให้ Dynamic Components ที่เลือกขนาดได้ ดูวีดีโอ
  24 วิธีบันทึก Components เก็บไว้ใช้งานใน SketchUP ดูวีดีโอ
  25 ทำลิ้งข้อมูลให้กับ Components ใน SketchUP ดูวีดีโอ
  26 สร้าง Components เลือกสีได้ใน Sketchup ดูวีดีโอ
  หมวดประยุกต์
  1 จัดข้อมูลปริมาณวัสดุ Skechup + Excel ง่ายๆไม่ถึง 10 คลิก ดูวีดีโอ
  หมวดเสริมความรู้
  1 ตั้งค่า Template ให้สเกตอัพ Skechup ดูวีดีโอ
  2 ตั้งค่ารูปแบบข้อความรายละเอียดใน Sketchup ดูวีดีโอ
  3 หมุน,เลื่อน,ดึง Materials Sketchup ดูวีดีโอ
  4 ตั้งค่า key ลัดให้กับโปรแกรม SketchUP ดูวีดีโอ
  5 เทคนิค copy ในโปรแกรม SketchUP ดูวีดีโอ
  6 ปรับรูปแบบและการซ่อน Dimension ในโปรแกรม Sketchup ดูวีดีโอ
  7 สร้างคานแบบไดนามิคโปรแกรมสเกตอัพ ดูวีดีโอ
  หมวดปลั้กอิน
  1 Profile Builder 2.0 ตอนที่ 1/4 วิธีการใช้งานเครื่องมือทั่วไป ดูวีดีโอ
  2 Profile Builder 2.1 ตอนที่ 2/4 เครื่องมือ PB แบบละเอียด ดูวีดีโอ
  3 Profile Builder 2.1 ตอนที่ 3/4 เครื่องมือ PB Assembler แบบละเอียด ดูวีดีโอ
  4 Profile Builder 2.1 ตอนที่ 4/4 เครื่องมือ PB Quantifier ถอดประมาณราคา ดูวีดีโอ
  5 Profile Builder 2.1 ตอนที่ 5 สร้างเสา PB Assembler ดูวีดีโอ
  6 Profile Builder 2.1 ตอนที่ 6 แปลงหน่วยหาปริมาณวัสดุที่หลากหลาย ดูวีดีโอ
  7 ปลั้กอินจัดการ Layer โปรแกรมสเกตอัพคล้าย Photoshop ดูวีดีโอ
  8 การใช้งานปลั้กอิน Mirror ในโปรแกรมสเกตอัพ ดูวีดีโอ
  ลำดับ หัวข้อ วีดีโอ
  หมวดหลัก
  1 STEP 1 แนะนำเครื่องมือในโปรแกรมเลเอาท์ ดูวีดีโอ
  2 STEP 2 ตั้งค่าแถบเครื่องมือในโปรแกรมเลเอาท์ ดูวีดีโอ
  3 STEP 3 ตั้งค่าโปรแกรมเลเอาท์ก่อนทำการเขียนแบบ ดูวีดีโอ
  4 STEP 4 โปรแกรมเลเอ้าท์ทำแบบสองมิติจากสเกตอัพ ดูวีดีโอ
  5 STEP 5 ส่งออกไฟล์แบบโปรแกรมเลเอ้าท์ ดูวีดีโอ
  หมวดเสริมความรู้
  1 สร้าง Scrapbook เก็บไว้ใช้ Sketchup Layout ดูวีดีโอ
  2 เทคนิคการใส่เส้นบอกขนาดในโปรแกรมเลเอ้าท์ ดูวีดีโอ
  3 ตัดภาพโมเดลในโปรแกรม Layout ด้วยเส้นหรือรูปทรงต่างๆ ดูวีดีโอ
  4 เปลี่ยนเลเยอร์ให้วัตถุในโปรแกรมเลเอ้าท์ ดูวีดีโอ
  5 ตั้งค่าโปรแกรมแก้ไขรูปภาพให้ Sketchup Lyout ดูวีดีโอ
  6 การใช้งาน Auto-Tag ในโปรแกรม Layout ดูวีดีโอ
  7 การตั้ค่า key ลัดให้โปรแกรม Layout ดูวีดีโอ
  8 การตั้งค่าการจับเส้นในโปรแกรม Layout ดูวีดีโอ
  9 การตั้งรูปแบบเส้นบอกขนาดใน Layout ดูวีดีโอ
 

โฆษณา